Kimla.pl Kimla.pl Kimla.pl
>>start /Głowice oscylacyjne

Głowice oscylacyjne

Głowica oscylacyjna  servo x 1 to głowica oscylacyjna z napędem elektrycznym.
Posiada 2 napędy elektryczne z których jeden to serwonapęd do ustawiania kąta noża a drugi to silnik prądu stałego do napędu oscylacji noża. Częstotliwość oscylacji jest stała i wynosi 50 Hz. Moc napędu oscylacji to 150W.
Głowica ta ma zastosowania przy wycinaniu materiałów miękkich i średnio twardych takich jak pianki, gąbki, skóra, guma, tektura, karton, materiały komorowe, plaster miodu spienione PVC itp.

Głowica oscylacyjna  servo x 2 to głowica oscylacyjna z napędem elektrycznym.
Posiada 2 napędy elektryczne z których obydwa to serwonapęd cyfrowe do ustawiania kąta noża oraz do napędu oscylacji.
Częstotliwość oscylacji jest regulowana w zakresie od 0 do 70Hz. Moc napędu oscylacji to 400W z możliwością chwilowego przeciążenia do 1200W. Dodatkową cechą tej głowicy jest to, że zatrzymuje ona oscylacje w maksymalnie wysuniętej pozycji noża, co umożliwia wycinanie cienkich materiałów bez oscylacji.
Głowica ta ma zastosowania przy wycinaniu materiałów z najszerszego zakresu od miękkich do bardzo twardych takich jak pianki, gąbki, skóra, guma, tektura, karton, materiały komorowe, plaster miodu spienione PVC, twarde płyty usczelkarskie, klingierity, płyty grafitowe, płyty zbrojone włóknami stalowymi i blachami nierdzewnymi itp.

Głowica oscylacyjna Atom to głowica z napędem pneumatycznym o wysokiej częstotliwości oscylacji dochodzącej do 300Hz  (18.000/min). Jest głowica przeznaczoną do bardzo szybkiego cięcia materiałów miękkich takich jak karton, tektura, skóra, gąbki, pianki, materiały komorowe. Prędkość cięcia tektury falistej 5 warstw o grubości 10mm dochodzi do 700mm/s