Kimla.pl Kimla.pl Kimla.pl
>>start /korekcja narzędzia

korekcja narzędzia

Bardzo istotnym problemem nękającym użytkowników wszelkiego rodzaju obrabiarek CNC jest problem korekcji długości narzędzia. Kiedy rozpoczynamy pracę często narzędzie ustawiamy tak aby dotknęło powierzchni materiału i w danym miejscu rozpoczynamy obróbkę. Niestety podczas wymiany narzędzia, czy to spowodowanej jego złamaniem lub zużyciem, czy przy zmianie rodzaju obróbki, nigdy nie uda nam się nowego narzędzia ustawić w tej samej pozycji co poprzednio, co wiąże się z koniecznością "kombinowania" z poprawnym ustawieniem poziomu osi Z. Problem ten rozwiązaliśmy instalując w maszynach system automatycznej korekcji długości narzędzia. Po ręcznej wymianie narzędzia maszyna jedzie do zainstalowanego na maszynie czujnika i dokonuje pomiaru długości. Na podstawie zmierzonej wartości, tak koryguje pozycję osi z aby czoło narzędzia znalazło się w pożądanym położeniu. W maszynach wyposażonych w automatyczną wymianę narzędzia, pomiar może być wykonywany tylko raz, lub przed każdym jego użyciem.