Kimla.pl Kimla.pl Kimla.pl
>>start /pomiary geometrii

pomiary geometrii

Do dokładnego ustawienia geometrii obrabiarki konieczne jest posiadanie odpowiednich urządzeń.
W związku z rosnącymi wymaganiami naszych klientów posiadamy bardzo precyzyjny interferometr laserowy do pomiaru geometrii obrabiarek, który umożliwia pomiary przemieszczeń z rozdzielczością do 0.00001 mm (10nm) i dokładnością do 0.0001mm/m (100nm/m). Pozwala on na wykonanie mapy błędów śrub, a następnie kompensacje tych błędów w systemie sterowania. Ponadto system umożliwia bardzo dokładny pomiar prostoliniowości i prostopadłości osi obrabiarek, co pozwala na rozszerzanie naszej
oferty o coraz dokładniejsze maszyny.