Kimla.pl Kimla.pl Kimla.pl
>>start /

Zautomatyzowane gniazdo do cięcia laserowego Kimla LaserCEL


Kolejnym problemem dotyczącym systemów załadunku i rozładunku było to że w sytuacji kiedy został zastosowany system automatyzacji wraz z automatycznym załadunkiem lub rozładunkiem, blokował on dostęp operatorowi do tylnej części palety bardzo utrudniając proces ręcznego rozładunku.

W przypadku gdy laser nie posiada automatyzacji rozładunku i załadunku wówczas operator może rozładować część detali z jednej strony część z drugiej, lecz w momencie kiedy zostanie zastosowany system automatycznego załadunku blokuje on dostęp operatorowi do drugiej strony palety co praktycznie uniemożliwia bez wchodzenia na tą paletę zdejmowanie detali co jest skrajnie nieergonomiczne, bardzo męczące i czasochłonne. Firma Kimla znalazła rozwiązanie tego problemu, a w zasadzie dwóch problemów naraz, mianowicie zbyt długiego czasu załadunku i rozładunku oraz problemu dostępu operatora do palety.

Stworzyliśmy i opatentowaliśmy rozwiązanie polegające na zastosowaniu trzech palet. Jedna paleta jest cały czas w laserze i tnie, paleta druga bliżej lasera jest paletą załadowczą, a paleta trzecia najdalej od lasera jest paletą rozładowczą. Po pierwsze podczas zdejmowania wyciętych detali jednocześnie może odbywać się załadunek zarówno ręczny jak i automatyczny. W przypadku ręcznego pracownik za pomocą przyssawek może załadowywać blachę w tym samym czasie kiedy inny pracownik zbiera detale na trzeciej palecie. Natomiast w przypadku kiedy zostanie użyty regał automatyczny lub system automatycznego załadunku, nie ma problemu dostępu ręcznego rozładunku z dwóch stron ponieważ system automatyzacji jest przystawiony do palety środkowej a paleta trzecia wciąż jest dostępna ze wszystkich stron i umożliwia łatwe i ergonomiczne zdejmowanie wyciętych detali. Jest to rozwiązanie jedyne na świecie, do tej pory nikt nie zastosował trzech palet i zintegrowanego systemu załadunku rozładunku z trzema paletami. Rozwiązania konkurencyjne mają tylko dwie palety czyli wewnątrz lasera jest jedna paleta, a na zewnątrz druga paleta. Rozwiązania innych firm mają system załadowczo-rozładowczy który pracuje tylko na drugiej palecie, natomiast w momencie kiedy jest załadunek i rozładunek automatyczny operator nie może ręcznie dokonywać rozładunku. Nawet po załadowaniu przez automaty blachy operator ma dostęp tylko z jednej strony palety ponieważ z drugiej strony stoi system załadowczo-rozładowczy, który uniemożliwia dostęp operatorowi z drugiej strony.

Każda maszyna która potrafi wykonać w takim samym czasie zużywając tyle samo energii więcej detali jest maszyną ekonomiczną i ekologiczną ponieważ w przeliczeniu na jeden wykonany detal zużywane jest mniej energii elektrycznej czyli mniej dwutlenku węgla zostaje wyemitowane w związku z wyprodukowaniem danej części, jest to zdecydowanie proekologiczne. Różnice są stosunkowo duże ponieważ często jest to wielokrotnie krótszy czas wycięcia niż na laserze o podobnej mocy konkurencyjnych firm. Wydajność maszyn Kimla jest bardzo wysoka dzięki zastosowaniu systemu sterowania z dynamiczną analizą wektorów™ , który został zaprojektowany specjalnie dla laserów światłowodowych w przeciwieństwie do innych firm, które stosują systemy sterowania adaptowane z maszyn skrawających. Rozwiązanie opracowane przez firmę Kimla zapewnia wielokrotne zwiększenie wydajności, szczególnie przy skomplikowanych kształtach. Im bardziej skomplikowany kształt do wycięcia, tym większa jest przewaga maszyn z systemem sterowania Kimla nad innymi rozwiązaniami oferowanymi na rynku.

Kolejnym z czynników świadczącym o ekologiczności maszyn Kimla jest zastosowanie technologii Common DC BUS Technologia ta polega na umożliwieniu przekazywania energii pomiędzy napędami. Urządzenie do cięcia laserem potrzebuje energii do poruszania suportami na których zainstalowania jest głowica tnąca natomiast ta energia potrzebna jest tylko do rozpędzania i poruszania elementami ruchomymi natomiast nie ma energii traconej na opór skrawania ponieważ nie ma żadnego elementu skrawającego, a światło nie stanowi żadnego oporu mechanicznego. W związku z tym cała energia która jest potrzebna do przesuwania głowicy głównie służy do rozpędzenia bramy i elementów ruchomych. Zgodnie z prawem zachowania energii energia nie znika więc rozpędzoną bramę musimy zahamować.

Podczas takiego hamowania energia ta jest odtwarzana i wytracana w rezystorach hamujących. Są to rozwiązania powszechnie stosowane na świecie i w zdecydowanej większości przypadków energia która została włożona w rozpędzenie bramy nie jest odzyskiwana tylko tracona w tak zwanych rezystorach regeneracyjnych. Firma Kimla zastosowała technologię Common DC BUS, jest to rozwiązanie które umożliwia przekazywanie energii z osi hamującej która jest odzyskiwana z rozpędzonej bramy do osi rozpędzającej się. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość energii pobieranej przez napędy o 70%. Pozostałe 30% jest to energia potrzebna na uzupełnienie strat wywołanych tarciem i innymi oporami ruchu. Dodatkowo maszyna wykorzystuję technologie modulacji wiązki, która zmienia moc lasera, a co za tym idzie również ilość pobieranej energii z sieci w przypadku kiedy maszyna musi zwolnić na narożnikach lub na skomplikowanych kształtach ponieważ nie jest w stanie ze względu na masę poruszanych elementów i komplikacje wycinanych kształtów poruszać się z pełną prędkością z jaką laser mógłby ciąć. Wówczas jednocześnie ze zmniejszeniem prędkości posuwu jest płynnie zmniejszana moc lasera aby ciąć minimalną dostępną mocą dla zachowania danej dynamiki cięcia. Dzięki temu średnia moc zużywana przez źródło lasera została obniżona o połowę.

Zastosowanie systemu automatycznej wymiany palet z trzema paletami pozwala na zaoszczędzenie czasu pracy maszyny, a co za tym idzie ilości zużytej energii.

Galeria
elementy ze stali nierdzewnej wycięte laserem światłowodowym
Filmy
Zautomatyzowane gniazdo do cięcia laserowego Kimla LaserCEL
OBRABIANE MATERIAŁY: