Kimla.pl Kimla.pl Kimla.pl
>>start /

Centrum obróbcze do lini rozlewniczych

Centrum obróbcze do obróbki elementów do linii rozlewniczych z metali i tworzyw sztucznych.

Oś obrotowa „C” na wrzecionie pozawala na używanie agregatów kątowych, dzięki którym możliwa jest obróbka w poziomie przy wysokich pionowych ściankach. Dzięki zastosowaniu agregatu z ustawnym kątem możliwa jest obróbka i wiercenia w odchyleniu od pionu w zakresie 0 – 95 stopni. Dodatkowo agregaty kątowe mają możliwość założenia pił tarczowych zamiast frezów.

Dzięki zastosowaniu osi obrotowej „B” montowanej na stole możliwe też jest wykonywanie ślimaków do transportu butelek. Oś obrotowa „B” pozwala na obróbkę elementów obrotowych lub takich które wymagają obróbki z kilku stron z jednego zamocowania.

Nóż oscylacyjny w postaci demontowanej głowicy pozwala rozszerzyć funkcjonalność maszyny o cięcie kartonu, tektury, gumy, materiałów uszczelkarskich itp.

Stół hybrydowy pozwala mocować elementy mechanicznie jak i za pomocą próżni. Dzięki czemu możemy mocować elementy o małej jak i o dużej powierzchni.

Wrzeciono automatyczną  wymianą narzędzi umożliwia wykonanie obróbki wymagającej wielu frezów bez konieczności ich zmiany przez operatora. Wystarczy zamontować żądane narzędzia w stożki narzędziowe lub agregaty kątowe i umieścić  je w  magazynie. Liniowy magazyn pomieści 10 stożków lub agregatów. Następnie przypisać je w programie do wykonywania określonego etapu, maszyna sama wymieni narzędzia w odpowiednim momencie. 

Maszyna jest wyposażona w skaner dotykowy, spełniający kilka funkcji. Pierwsza to wykorzystanie do skanowania obiektów 3D jak również do skanowania obrysów elementów płaskich. Czyli możemy wykonywać kopie elementów płaskich lub przestrzennych które posiadamy fizycznie. Druga, możemy go użyć do wspomagania bazowania. Jeżeli detal wymaga obróbki z dwóch stron największym problemem bywa zbazowanie elementu po obróceniu. Możemy wykorzystać dwa otwory przelotowe, za pomocą skanera ustalić położenie ich środków i to wszystko. Program na tej podstawie obliczy przesuniecie i kąt odchylenia detalu od osi maszyny i wykona projekt poprawnie.

Mgła olejowa nie tylko chłodzi narzędzie ale i smaruje. Zmniejsza przez to prawdopodobieństwo zalepienia się rowka wiórowego frezu, co przedłuża jego żywotność. 

Galeria
Liniowy magazyn narzędzi
Głowica skanująca dotykowa
Ślimak do transportu butelek
Wnętrze maszyny
Wnętrze sterownika
Filmy
Centrum obróbcze do lini rozlewniczych
OBRABIANE MATERIAŁY: