Kimla.pl Kimla.pl Kimla.pl
>>start /wykrojniki

wykrojniki

Firma Kimla produkuje kombajny dla firm produkujących wykrojniki introligatorskie.

Jedna maszyna potrafi:

Wycinać szczeliny pod noże 0.7mm
Obfrezowywać zewnętrzne kształty
Wiercić otwory pod mostki
Frezować płyty oczyszczające
Wycinać gumy do wypychaczy (wulkolan)
Frezować kontrbigi (pertinax)
Frezować kontrbigi stalowe
Wycinać prototypy i małe serie opakowań
Bigować w/w
Wycinać uszczelki typu gambit, guma, korek etc.
Poza tym może być po prostu ploterem przemysłowym.